Scholen en opvang

Scholen in Noordscheschut

Christelijke Basisschool De Regenboog

C.B.S.  “de Regenboog” is een Christelijke basisschool; dat betekent dat de school een eigen identiteit (=karakter, kenmerk) bezit. Het uitgangspunt is: Leren leven in de geest van het evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus Christus willen wij met de kinderen ontdekken dat het leven zin heeft en dat het de moeite waard is om je in te zetten voor een betere wereld en om te werken aan vrede en gerechtigheid.

Contactgegevens
C.B.S. De Regenboog
Jan Naardingweg 56
7914 PN Noordscheschut
Telefoon/telefax: 0528-341268
Email: info@regenboognoordscheschut.nl
Website: http://regenboognoordscheschut.en3.nl/

Het Blokland, Neutrale school voor basisonderwijs

Het Blokland is een neutrale school. De school gaat uit van een aantal normen en waarden: solidariteit, naastenliefde en respect voor anderen en de omgeving. De school biedt kinderen een veilige basis, zodat zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling gewaarborgd zijn. Belangrijk is dat ieder kind zijn eigen mogelijkheden ontdekt en ontplooit, waarbij de “nieuwsgierigheid” van elk kind gebruikt wordt bij het bepalen van de leerstof en/of leerstrategie. Daarbij wordt uitgegaan van de verschillende talenten van ieder individueel kind. Alle kinderen zijn gelijkwaardig, hoe verschillend ze ook zijn.

Contactgegevens
N.B.S. Het Blokland
Zwarte Dijkje 31
7914 PB Noordscheschut
Telefoon: 0528-341496
Email: HetBlokland@xs4all.nl
Website: www.hetblokland.nl

Eben-Haëzerschool

De Eben-Haëzerschool is een school voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De school ligt aan de oostrand van het dorp. De school vervult een sterke regiofunctie.

Contactgegevens
Eben-Haëzerschool
31e wijk Noord
7913 AA Noordscheschut
Telefoon: 0528-343536
Fax: 0528-341086
Email: schipper@ebenhaezer-school.nl
Website: www.ebenhaezer-school.nl

Opvang in Noordscheschut

Kinderopvang Tamariki

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang samengevoegd. 

Contactgegevens
IKC Blokland
Zwarte Dijkje 31
7914 PB Noordscheschut
Telefoon: 0591-724110
Email: info@tamariki.nl
Website: www.tamariki.nl

Reageren is niet mogelijk