“Een Warme Huiskamer”

Wij nodigen jullie allen uit voor een kopje/koffie thee in de “Warme Huiskamer” van ons Dorpshuis de Cirkel. Per 1 januari zijn de energiekosten behoorlijk gestegen en niet alleen de energiekosten. Dat maakt het leven er niet makkelijker op en moeten er soms keuzes worden gemaakt. Wij willen met de “Warme Huiskamer” de mogelijkheid bieden om thuis de verwarming even ‘uit’ te zetten en zo kosten te besparen en de warmte van de gezelligheid in het dorpshuis op te zoeken.Misschien zijn er vragen over de energietoeslag of andere vragen betreft financiën waarbij wij misschien antwoord op kunnen geven of naar de juiste instelling door kunnen verwijzen. Maar geld zorgen maakt ook eenzaam en heeft u gewoon behoefte aan een praatje, wees welkom. Jong en oud, neem de buurvrouw of buurman mee waarvan u weet die zit alleen. De koffie/thee en wat lekkers staat voor jullie klaar. Plaatselijk Belang Noordscheschut, Smederijen…

Lees verder

Gezocht: straatnamen voor Noordscheschut

21 juni 2022 – Gemeente Hoogeveen Voor de nieuwbouw aan de zuidzijde van Noordscheschut is de Straatnaamcommissie op zoek naar nieuwe straatnamen. We zijn opzoek naar thema’s of concrete straatnamen. Suggesties hiervoor kunt u tot 8 juli indienen door een mail te sturen aan: straatnaamcommissie@dewoldenhoogeveen.nl. De Straatnaamcommissie kiest vervolgens een naam en stelt deze voor aan het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe naam mag nog niet voorkomen binnen de gemeente. Daarnaast moet de naam makkelijk uit te spreken en goed verstaanbaar zijn, ook voor kinderen Bij namen van personen zijn er aanvullende voorwaarden Wanneer we besluiten naar een persoon te vernoemen letten we nog op een aantal extra punten. Zo doen we een grondig onderzoek naar de persoon in kwestie om te weten of deze niet omstreden is, een goede reputatie heeft en een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap. We benoemen alleen overleden personen. Pas een aantal jaren na…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad?

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Gemeenteraadsverkiezingen Coalitievorming en coalitieprogramma Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar is informateur Cees Bijl aan de slag gegaan om te mogelijkheden voor een coalitie te onderzoeken. De informateur heeft op donderdag 14 april jongstleden zijn advies aan de raad gepresenteerd. Hij heeft het advies gegeven om vervolggesprekken te voeren met Gemeentebelangen, PvdA, VVD en ChristenUnie onder begeleiding van een externe gespreksleider/formateur. En daarbij te koersen op een coalitieprogramma op hoofdlijnen met ruimte voor inbreng van niet-coalitiepartijen. Op donderdag 2 juni jongstleden is het coalitieakkoord 2022-2026 met de titel ‘Samen: verbinden & verbeteren’ gepresenteerd en is de voordracht van de nieuwe wethouders gedaan: Jan Zwiers namens Gemeentebelangen, Mark Tuit namens PvdA, Roelof Bisschop namens VVD, Jeroen Westendorp namens ChristenUnie en…

Lees verder

Trek in een bakkie?

Donderdag 30 juni a.s. is er voor iedereen gelegenheid om zomaar binnen te lopen voor een kop koffie of thee. Niets moet op deze ochtend. Elkaar ontmoeten is de bedoeling. Gezellig praten onder het genot van een kop koffie of thee. En weggaan wanneer je wilt. Vanaf 10.00 uur staat de kerkdeur open en bent u/jij van harte welkom in de Immanuel kerk , Tramweg 7 in Noordscheschut. Het is onze bedoeling op elke laatste donderdag van de maand de kerkdeur open te zetten. Voel u WELKOM !!

Lees verder

Vooraankondiging verplaatsen Tram

Terug komend op het artikel geplaatst in de vorige Beugel de aankondiging de Tram te verplaatsen zijn er bij het Plaatselijk Belang enkele reacties binnen gekomen zowel positief als iets minder positief, Met meerdere partijen moest er gezocht worden naar een alternatief om de Tram te verplaatsen en de voorkeur gaat uit naar een plaats centraal in het Dorp, of dit ruimtelijk gezien de juiste plaats is moet nog worden beoordeeld door de gemeente. Wat Wij als Plaatselijk Belang minstens zo belangrijk vinden is de mening van onze Dorpsbewoners, U kunt uw mening kwijt door een mail te sturen naar  pbnoordscheschut@gmail.com of een brief in de gele brievenbus bij het miniatuurtje. Ook Uw mening telt, Plaatselijk Belang Noordscheschut

Lees verder

Mededeling Oud Papier

Hallo buurtbewoners, Er gaat iets veranderen!! U kon altijd uw (extra) oud papier brengen bij mevr. Benjamins aan de Molenweg 39, helaas is het daar voor u en ons nu afgelopen. Er staat vanaf Woensdag 2 februari 2022 een  oud papier container op het terrein van Tuincentrum Strijker, daar kunt u uw oud papier brengen van maandag t/m zaterdag, tussen 9.30u. en 16.30u. Wij verzoeken jullie om het oude papier goed op te stapelen, zodat dit er netjes en ordelijk uit ziet en er veel kilo’s in de container kunnen!!! M.v.g. de oud papiercommissie Chr. Muziekvereniging Irene, basisscholen  De Regenboog en Het Blokland

Lees verder

Start nieuw Smederijen jaar

Beste Noordscheschutters, Een nieuw Smederijen jaar is weer van start gegaan en wij willen jullie allen dan ook weer motiveren om leuke ideeën in te dienen. Er is een belangrijke ‘spelregel’ verandert: Vanaf dit jaar moet elk aangevraagd idee in het jaar dat het is aangevraagd ook worden uitgevoerd en gefactureerd zijn.  Nu werken wij als Initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut al met een kort termijn goedkeuringen, dus wij kunnen heel snel na het indienen van een idee al doorgeven of deze voldoet aan alle kaders van Smederijen en dit terugkoppelen.  Hier door is het voor iedereen haalbaar om het idee binnen het kalenderjaar te realiseren.  Jullie mogen je ideeën of vragen hierover mailen naar de schutsebengel@hetnet.nl o.v.v. Smederijen  of jullie kunnen contact opnemen met Paula Benjamins-Terpstra – voorzitter Initiatiefgroep  M:06 – 174 510 66 Heb jij ideeën wat jou vereniging, werkgroep, buurt ten goede komt voor iedereen, is het een sociaal,…

Lees verder