Ouderen

PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) is een landelijke belangenorganisatie voor 50-plussers met meer dan 100.000 leden. Deze organisatie heeft afdelingen door het hele land.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
De PCOB organiseert het gehele jaar door sociale, educatieve en culturele projecten en activiteiten voor haar leden.
Meer informatie over de PCOB kunt u vinden op de website van de PCOB.

De Afdeling Noordscheschut-Nieuweroord van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Noordscheschut-Nieuweroord in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Belangrijkste reden om lid te zijn van de PCOB:
Ontspanning, gezelligheid, belangenbehartiging en contact met leeftijdgenoten.
De PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Als grote maatschappelijke organisatie is de PCOB een belangrijke gesprekspartner voor overheden, instanties en politieke partijen.
De PCOB richt zich vooral op de terreinen gezondheid, identiteit, wonen, welzijn, financiën en vervoer.
Dynamische betrokken, professioneel en christelijk geinspireerd, het zijn kenmerken van de PCOB.

S.O.N.

Het volgende seniorenrestaurant is elke tweede dinsdag van de maand. Meld u a.u.b. op tijd af. Minimaal een week voor de aanvang van het seniorenrestaurant. Gebeurd dit niet dan word het eten bij je thuis gebracht en worden de kosten van de maaltijd in rekening gebracht. Dit geld niet voor calamiteiten.
U kunt zich aan of afmelden bij de dames Annie IJmker tel: 342419 of Hennie Postma tel:341487.
De S.O.N. (Stichting Ouderen Noordscheschut) organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen in de Cirkel.
Activiteiten:

Biljarten Elke maandagmorgen 09.00 – 12.00
Bewegen voor ouderen Elke dinsdagmorgen 09.30 – 10.30
Koersbal Elke dinsdagmiddag 14.00 – 16.30

Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen en toch graag een gezellige middag willen bezoeken, kunnen contact opnemen met: Annie IJmker tel: 342419

Reageren is niet mogelijk