Historie

In 1985 werd tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang besloten een dorpskrant te gaan maken. Drie personen boden zich aan om hiermee aan de slag te gaan. Met financiële  hulp van Plaatselijk Belang en de middenstand van Noordscheschut kon dit gerealiseerd worden. In januari 1986 werd het eerste blad in het dorp verspreid.

In het begin was Plaatselijk Belang verantwoordelijk voor het dorpsblad, die inmiddels de naam “Schutse Bengel” had gekregen.
Het blad werd steeds professioneler, daarom werd in 1996 besloten dat de Schutse Bengel een stichting zou worden en op eigen benen verder zou gaan. Het is een daverend succes geworden. Zonder problemen wordt de Schutse Bengel maandelijks gevuld met allerlei onderwerpen en tegenwoordig staan er zelfs foto’s in. Het blijkt dat de inwoners van Noordscheschut zeer tevreden zijn over het feit dat ze maandelijks een exemplaar in de bus krijgen.

25 jarig jubileum
In april 2011 bestond de Schutse Bengel 25 jaar; reden voor het bestuur en de redactie voor een uitgebreide terugblik.Op 5 april werden tijdens een receptie de eerste exemplaren van de jubileum editie overhandigd aan de oprichters Roel Peters en Jaap Blok, de 93-jarige naambedenker dhr. Boesjes, de illustrator Guus Veldman en de huidige voorzitter Bert Benjamins.

Jubileumeditie Schutse Bengel 25-jarig bestaan

Hieronder kunt u enkele persberichten over deze gebeurtenis lezen:

Reageren is niet mogelijk