Over PBN

Bestuur

  • Ryan Prins (voorzitter)
  • Wim van Engen (penningmeester)
  • Yvette Tichelaar (secretaris)
  • Paula Kroezen (lid)
  • Jan Stoefzand (lid)
  • Arian van Rijzewijk (lid)
  • Christel Brakel-Hoogeveen (lid)
  • Brenda Stoefzand (lid)

mail: pbnoordscheschut@gmail.com

Algemeen

Het Plaatselijk Belang Noordscheschut (PBN) is een vereniging die zich inzet voor de inwoners van het dorp Noordscheschut. De vereniging stelt zich geïnteresseerd en betrokken op naar alle zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid in en om het dorp.

Het PBN volgt nauwgezet de ontwikkelingen die betrekking hebben op het dorp. Zij staat daarbij open voor informatie en concrete wensen vanuit het dorp. Daar waar nodig treedt de vereniging op als overlegorgaan bijvoorbeeld naar overheden en instanties.

Bijzondere aandacht heeft het PBN voor een duurzame, veilige woonomgeving en verkeersveiligheid voor jong en oud. Aandacht voor de faciliteiten en het onderhoud van de wegen, het groen en het in stand houden van de voorzieningen in het dorp.

De vereniging is momenteel bijvoorbeeld nauw betrokken bij de reconstructie van het Zwarte Dijkje (zie projecten), nieuwbouwplannen voor woningen, of bij herbestrating van te herstellen wegen. De realisatie van een begraafplaats staat al jaren als wens op het verlanglijstje van Noordscheschut.

De bestuursleden afzonderlijk hebben ieders aandachtsgebieden met betrekking tot het dorp. Elke 2e woensdag van de maand wordt er in principe vergaderd. Op dat moment worden actuele punten geagendeerd en besproken. Omdat het Plaatselijk Belang een vereniging is, kun je hiervan lid worden. Een lidmaatschap kost maar 5 euro per jaar.

Voor het inleveren van ideeën of informatie aangaande ons dorp kun je bij het “Het Miniatuurtje” terecht. Hier is een ideeënbus aanwezig.

Het PBN vergadert eenmaal per maand.

In keer per jaar is er een ledenvergadering.

Reageren is niet mogelijk