Buurtpreventie

In Noordscheschut kennen we een zogenaamde Buurt What’s App groep. Dat is een groep die zich erop richt, om verdachte situaties in uw buurt te signaleren en door middel van What’s App berichten te melden.

Het doel van een Buurt What’s App groep is, dat de deelnemers van die groep bijdragen aan een veilige buurt en leefomgeving.

De Buurt What’s App is een burgerinitiatief en kan gezien worden als een moderne vorm van buurtwacht. Als deelnemer van die groep draagt u een steentje bij aan uw veiligheid en die van anderen. Door verdachte situaties te melden en helpt u mogelijk de politie bij het opsporen van verdachten.

In Noordscheschut hebben we 4 groepen, namelijk:

  1. de oostkant; gecoördineerd door Jan Benjamins
  2. de westkant; gecoördineerd door Roel Tichelaar
  3. de zuidkant; gecoördineerd door Hennie Slomp
  4. de noordkant; gecoördineerd door Paula Benjamins

Op deze wijze proberen we verdachte situaties eerder waar te nemen en te melden en de veiligheid te borgen.

Om deel te nemen aan een WhatsApp-groep moet je beschikken over een smartphone, minimaal 18 jaar oud zijn en wonen in de buurt of wijk waar een Buurt WhatsApp actief is. Een What’s App Buurt is te herkennen aan de bordjes die zij opgehangen in een dergelijke buurt.

Noordscheschut stelt een goede samenwerking met de wijkagent op prijs. De wijkagent in ons dorp heet Jan de Lange. Hij heeft op diverse plaatsen kennis gemaakt met het dorp. We zijn blij hem te kunnen begroeten als wijkagent.

Reageren is niet mogelijk