Plaatselijk Belang Noordscheschut

Algemene informatie

Plaatselijk Belang is een vereniging die zich inzet voor de inwoners van Noordscheschut. De vereniging heeft geen binding met een politieke, kerkelijke of maatschappelijke stroming.

De vereniging houdt zich bezig met alle zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp. Ontwikkelingen van de overheden, speciaal die van de plaatselijke overheid worden kritisch gevolgd en daar waar mogelijk en zinvol treedt de vereniging op als overlegorgaan met deze overheden.

Bijzondere aandacht hebben een duurzame veiligheid en verkeersveiligheid,  de faciliteiten voor de jongeren en de situatie rond ouderen, het onderhoud van wegen en groen en het instand houden van de voorzieningen in het dorp.
Ook is de vereniging nauw betrokken bij de woningbouwplannen, bij de realisatie van een begraafplaats en bij de activiteiten van de smederijen..

In de maandelijkse vergaderingen worden de actuele ontwikkelingen in en rond het dorp besproken. Elke 2 maanden is er overleg met buurtbeheer waarin alle gemelde knelpunten worden besproken een plan van aktie wordt overeengekomen en de daadwerkelijke oplossing van de knelpunten wordt gevolgd.

Om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen is het van belang dat schade/vernielingen en andere constateringen gemeld worden (via het formulier onder contact). Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van zaken, die spelen in het dorp. Deze informatie kunnen wij gebruiken in ons overleg; tevens kunnen we zonodig acties initiëren bij de buurtbeheerder en de gemeente.

Een stukje geschiedenis:

De geschiedenis van Plaatselijk Belang gaat terug tot in 1865. In dat jaar is de “Vereeniging Hollandsche Veld” opgericht; deze hield zich bezig met de belangen van de inwoners van het Hollandsche Veld en omliggende gebieden. In 1869 kon men van de omliggende gebieden al 9 leden van het Noord meetellen.

In 1867 besloot dhr. Rahder, wonende in Noordscheschut, zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad; hij kreeg ondersteuning van de vereniging Hollandsche Veld onder voorwaarde dat hij zich hard zou maken voor een aantal zaken die voor Noordscheschut van belang waren. Zoals het onderhoud aan de belangrijkste vonders en het plaatsen van lantaarns.  In 1869 is het voorstel aangenomen om reddingshaken te leggen bij de kerk van Hollandscheveld en bij de school aan het Noord.

Op verzoek van een aantal leden maakte de vereniging zich hard voor het plaatsen van een brandspuit te Noord. Doordat de leden van het Noord en omstreken in de minderheid waren werd er te weinig gedaan voor de inwoners van Noord en omstreken.

Daarom besloten 21 personen op 18 januari 1876 om een eigen vereniging op te richten voor Noord en Omstreken die de voorloper was van Plaatselijk Belang. Het doel van de vereniging was om de bloei en welvaart van Noord en omstreken te bevorderen.

Reageren is niet mogelijk