Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?


Regelmatig geven de smederijen de nieuwsbrief "Lopend Vuur" uit met daarin allerlei algemene wetenswaardigheden over de smederijen en dorpsspecifieke informatie.

Algemene nummers:
mei 2007
december 2007
maart 2008
april 2008
november 2008
april 2009
november 2009

Noordscheschut nummers:
juni 2008
september 2008
februari 2009
april 2009
• juni 2010


Dorpssmederij Noordscheschut

Logo Smederij Een Smederij is geen werkplaats ergens in een straat, maar een werkwijze. Bewoners uit een buurt, wijk of dorp vormen een ‘initiatiefgroep’. De initiatiefgroep inventariseert ideeën van de bewoners voor verbeteringen in hun buurt, wijk of dorp.
Elke Smederij krijgt jaarlijks een eigen budget; de initiatiefgroep organiseert verkiezingen waarin de bewoners kunnen kiezen welke ideeën binnen het budget uitgevoerd mogen worden.
Ideeën of projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

De dorpsmederij Noordscheschut is op 20 maart 2008 officieel van start gegaan met een feestelijke gebeurtenis in De Cirkel waarbij onder andere het smederijvuur in Noordscheschut ontstoken werd. Zie ook het fotoalbum van deze gebeurtenis.

Al snel na deze start werd een initatiefgroep gevormd die hard aan de slag is gegaan met het verzamelen van ideeën; in oktober 2008 konden de eerste verkiezingen worden gehouden..

 


Stand van zaken

Inmiddels zijn er in Noordscheschut al drie verkiezingsrondes geweest (2008, 2009 en 2010). Op de pagina's "Ideeën" van het betreffende jaar kunt u lezen welke ideeën hebben meegegedaan en welke ideeën zijn verkozen.

 

Dorpsmederij Noordscheschut in 2010

De verkiezingen voor 2010 zijn op 16 juni gehouden. Een nieuwe veegmachine voor de ijsbaan is de grote winnaar geworden van deze verkiezingen.

 

 

 

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website