Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Dorpssmederij Noordscheschut

Dorpssmederij Noordscheschut in 2011

Ook in 2010 is er in Noordscheschut weer een verkiezingsronde geweest en wel op 29 juni.
Al vroeg in het jaar konden ideeën worden ingediend; dit leverde uiteindelijk 8 verkiesbare ideeën op.
Op 29 juni hebben 426 mensen hun stem uitgebracht hetgeen resulteerde in de volgende uitslag:

Rang Idee Stemmen % Budget Toegew.
1 539 25,3 2.500 2.500
2 414 19,4 2.500 2.500
3 239 11,2 2.500 2.500
4 225 10,5 2.202 2.202
5 222 10,4 2.500 2.500
6 200 9,4 400 400
7 161 7,6 2.500 2.500
8 132 6,2 2.500 602
  2.132 100 17.602 15.704

Meer informatie over de smederijen kunt u vinden op de site van de Smederijen Hoogeveen en op de site Dorpssmederij Noordscheschut.

Voor meer informatie zie ook het Lopend Vuur van juni 2011.

Tijdschema dat voor 2011 wordt gehanteerd:

Datum Aktie Toelichting
1 februari Overleg initiatiefgroep Initiatiefgroep vergadert over stand van zaken
16 februari Lopend Vuur Met Schutse Bengel van februari 2011
11 april Sluitingsdatum Op deze datum moeten de ideeën binnen zijn
12 april Overleg initiatiefgroep Toetsing van de ideeën en voorbereiden intakegesprekken
10 mei Intake-gesprekken Toelichting en onderbouwing door de indiener(s)
23 juni Overleg initiatiefgroep  
29 juni Verkiezingen Van 18.00 tot 20.00 uur In de Cirkel
5 juli Overleg initiatiefgroep Evaluatie van de 2011-ronde

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website