Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Dorpssmederij Noordscheschut

Dorpssmederij Noordscheschut in 2010

Ook in 2010 is er in Noordscheschut weer een verkiezingsronde geweest en wel op 16 juni.
Al vroeg in het jaar konden ideeën worden ingediend; dit leverde uiteindelijk 12 verkiesbare ideeën op.
Op 16 juni hebben ruim 400 mensen hun stem uitgebracht hetgeen resulteerde in de volgende uitslag:

Rang Idee Stemmen Budget Toegewezen
1 332 10.000 10.000
2 279 1.500 1.500
3 140 6.000 4.300
4 96 5.300 -
5 64 250 -
6 55 760 -
7 52 2.000 -
8 52 1.000 -
9 45 1.050 -
10 39 500 -
11 28 800 -
12 24 6.500 -
  1.206 35.760 15.800

Het opknappen van de fietsparkeerplaats wordt wel gerealiseerd. Voor het tekort van €1.700,- wordt door de indieners gezocht naar een oplossing. Het kan ook zijn dat er nog geld van de eerste twee ideeën overblijft en dat dit doorschuift naar het derde idee.

Inmiddels wordt er in het dorp volop gewerkt aan de realisatie van de ideeën; nadere bijzonderheden daarover kunt u lezen op de pagina gerealiseerd.
Meer informatie over de smederijen kunt u vinden op de site van de Smederijen Hoogeveen en op de site Dorpssmederij Noordscheschut.

 

Verkiezingen 2010

Bij deze derde verkiezingen was de opkomst beduidend beter dan bij de verkiezingen in 2009. Een datum voor de zomervakantie is kennelijk beter dan een datum aan het einde van de zomervakantie. De indruk bestaat dat de indieners voor deze verkieizingen ook actiever aan het promoten waren. Dit jaar werd geen limiet voor individuele ideeën gehanteerd; doordat het idee met het grootste budget op de eerste plaats eindigde bleef er weinig geld over voor de volgende ideeën met als resultaat dat slechts drie ideeën kunnen worden gerealiseerd. Wellicht zinvol om volgend jaar toch weer een limiet te hanteren.

Verkiezingen-2010

 

Voor meer informatie zie ook het Lopend Vuur van juni 2010.


Tijdschema dat voor 2010 is gehanteerd:

Datum Aktie Toelichting
17-19 februari Lopend Vuur Huis aan huis bezorgen samen met de Bengel
4 maart Overleg initiatiefgroep Initiatiefgroep vergadert over stand van zaken
20 maart Sluitingsdatum Op deze datum moeten de ideeën binnen zijn
1 april Overleg initiatiefgroep Toetsing van de ideeën en voorbereiden intakegesprekken
20 april Intake-gesprekken Toelichting en onderbouwing door de indiener(s)
16 juni Verkiezingen Van 18.00 tot 20.00 uur In de Cirkel
22 juni Overleg initiatiefgroep Evaluatie van de 2010-ronde

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website