Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Dorpssmederij Noordscheschut

Verkiezingen 2009Dorpssmederij Noordscheschut in 2009

Ook in 2009 is er in Noordscheschut weer een verkiezingsronde geweest en wel op 26 augustus.
Al vroeg in het jaar konden ideeën worden ingediend hetgeen resulteerde in 12 verkiesbare ideeën. Dit jaar waren de voorwaarden iets anders dan in 2008. Elk idee kon maximaal 3.500 euro toegewezen krijgen. Bij duurdere ideeën moest door de indieners vooraf aanvullende financiering geregeld zijn.
Op 26 augustus hebben ongeveer 300 mensen hun stem uitgebracht hetgeen resulteerde in de volgende uitslag.

Rang Idee % Budget Toegewezen
    500 500
1 27.0 3.500 3.500
2 22.0 3.500 3.500
3 7.9 1.500 1.500
4 7.3 2.500 2.500
5 6.8 2.000 2.000
6 6.6 3.500 3.500
7 6.5 1.850 1.850
8 4.9 3.000 -
9 4.7 1.000 1.000
10 4.3 2.500 2.500
11 2.0 1.500 -
    26.850 22.350
Verkiezingen 2009

Bij deze tweede verkiezingen was de opkomst beduidend lager dan bij de eerste verkiezingen in 2008. De indruk bestaat dat een datum in augustus voor velen te dicht bij de vakanties ligt. Ook het verzamelen van ideeën verliep wat moeizamer. De limiet van € 3.500 per idee werd als positief ervaren. Hierdoor konden meerdere ideeën worden verkozen en was er een betere verdeling over de bewonersgroepen.
Het instellen van een publiciteitsprijs heeft niet het beoogde effect gehad; deze prikkel heeft nauwelijks geleid tot het aktiever promoten en uitdragen van de ideeën.
De initatiefgroep zal deze punten meenemen in de wijze waarop de 2010-ronde zal worden uitgevoerd. Er zal met name veel aandacht worden besteed aan het stimuleren van de bekendheid van de smederijen en de betrokkenheid van de inwoners.

Verkiezingen 2009, de uitslag


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website