Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Dorpssmederij Noordscheschut

Verkiezingen 2008Dorpssmederij Noordscheschut in 2008

Op 8 oktober 2008 kon in Noordscheschut de 1e verkiezingsronde worden gehouden. Vol enthousiasme zijn de bewoners in de maanden voorafgaande aan de verkiezingen aktief geweest met het bedenken en uitwerken van ideeën hetgeen resulteerde in een lijst met 15 verkiesbare ideeën. Er was geen limiet gesteld aan de hoogte van het bedrag nodig voor uitvoering van een idee. Alle inwoners van 4 jaar en ouder konden stemmen.
Bij deze ronde hebben ongeveer 700 mensen hun stem uitgebracht hetgeen resulteerde in de volgende uitslag.

Rang Idee % Kosten Toegewezen
1 23.8 15.000 15.000
2 15.1 7.500 7.500
3 9.7 2.840 1.500
4 9.6 4.400 -
5 8.9 1.300 -
6 6.8 2.644 -
7 6.7 2.145 -
8 5.0 6.500 -
9 5.0 1.500 -
10 4.5 2.500 -
11 2.9 10.000 -
12 2.0 1.000 -
13 0.8 500 -
    59.789 24.000

Alle verkozen ideeën zijn inmiddels gerealiseerd; nadere bijzonderheden daarover kunt u lezen op de pagina gerealiseerd. Wilt u meer lezen over de smederijen ga dan naar de site van de Smederijen van Hoogeveen of naar de site van de Dorpssmederij Noordscheschut.

Op de verkiezingsavond probeerden de initiatiefnemers de kiezers over te halen om op hun idee te stemmen.

Smederijverkiezingen 2008

Tijdens de verkiezingen werd door alle initiatiefnemmers nog druk actie gevoerd om kiezers over te halen.

Bij de evaluatie van deze eerste verkiezingen in Noordscheschut kwamen enkele verbeterpunten naar boven. Doordat er geen bovengrens was gesteld in het bedrag per idee ontstond de situatie dat één idee een groot deel van het beschikbare budget kreeg; dit werd door velen als niet wenselijk beschouwd. Ook was er discussie over de minimum leeftijd van de kiezers; 4 jaar vonden velen te laag.
Tenslotte was er een discussie of het budget niet gesplitst moest worden over de doelgroepen (jongeren/ouderen); bij deze verkiezingen is bijna het hele budget naar ideeën voor de heel jonge jeugd gegaan.
De initiatiefgroep heeft toegezegd deze punten mee te nemen in de regels voor de volgende verkiezingen.

Smederijverkiezingen 2008

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website