Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

De volgende Schutse Bengel verschijnt op 19 dec. 2017. Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 12 dec. binnen zijn bij de redactie.


De Schutse Bengel

De Schutse Bengel is het informatieblad voor Noordscheschut; het blad verschijnt in de derde week van elke maand en wordt in Noordscheschut huis-aan-huis bezorgd.
Het blad bevat een scala aan informatie, verslagen, verhalen, activiteiten en aankondigingen van de verschillende organisaties die in Noordscheschut actief zijn.
Enkele recente edities van de Schutse Bengel kunnen via links verder op deze pagina  online opgevraagd worden.  Voor het kunnen lezen van deze online versies moet Acrobat Reader op de PC zijn geinstalleerd.  Is dit niet het geval dan kan Acrobat Reader worden “gedownload”  vanaf: www.adobe.nl/products/acrobat/

In april 2011 bestond de Schutse Bengel 25 jaar; reden voor het bestuur en de redactie vor een uitgebreide terugblik.
Op 5 april werden tijdens een receptie de eerste exemplaren van de jubileum editie overhandigd aan de oprichters Roel Peters en Jaap Blok, de 93-jarige naambedenker dhr. Boesjes, de illustrator Guus Veldman en de huidige voorzitter Bert Benjamins.
Via onderstaande links kunt u enkele persberichten lezen.

Taart voor de Schutse Bengel

De bengel begrip in Noordscheschut

Eerste jubileumglossy's uitgereikt

Jubileum bij de Schutse Bengel in NoordscheschutRedactie van de Bengel:

R. Benjamins,  Van Marleweg 11, 7914 RB Noordscheschut
Tel.: 0528-343401  
E-mail:  schutsebengel@hetnet.nl

Advertenties en financiën:
L. Benning, Van Marleweg 7, 7914 RB Noordscheschut
Tel: 0528-343081

Bezorgers:
Aron Bisschop, Zwarte Dijkje 4, tel.  06‐14520939
Amber Bruins, Van Marleweg 17, Tel. 343752


Inleveradressen kopij:

R. Benjamins  Van Marleweg 11,   Noordscheschut
Kopij voor de Bengel van december 2017 moet uiterlijk 12 december bij de redactie zijn.


Rooster samenstellen en nieten van de Bengel:

19 december (18:30 in de Cirkel): Voetbalvereniging Noordscheschut

Recente edities van de Bengel:

Kies één van onderstaande links voor het (in een nieuwe venster) openen van de betreffende bengel:

De jubileumbengel van april 2011

Schutse Bengel november 2017
Schutse Bengel oktober 2017

Schutse Bengel september 2017

Schutse Bengel augustus 2017

Schutse Bengel juli 2017

Schutse Bengel juni 2017

Schutse Bengel mei 2017

Schutse Bengel april 2017

Schutse Bengel maart 2017
Schutse Bengel februari 2017

Schutse Bengel januari 2017

Schutse Bengel december 2016

Schutse Bengel november 2016
Schutse Bengel september 2016

Schutse Bengel augustus 2016

Schutse Bengel juli 2016

Schutse Bengel juni 2016

Schutse Bengel mei 2016

Schutse Bengel april 2016
Schutse Bengel maart 2016

Schutse Bengel februari 2016

Schutse Bengel januari 2016

Schutse Bengel november 2015

Schutse Bengel oktober 2015

Schutse Bengel september 2015

Schutse Bengel augustus 2015

Schutse Bengel juli 2015

Schutse Bengel juni 2015

Schutse Bengel mei 2015

Schutse Bengel april 2015

Schutse Bengel maart 2015

Schutse Bengel februari 2015

Schutse Bengel januari 2015
Schutse Bengel december 2014

Schutse Bengel november 2014

Schutse Bengel oktober 2014

Schutse Bengel september 2014

Schutse Bengel augustus 2014

Schutse Bengel juli 2014

Schutse Bengel juni 2014
Schutse Bengel mei 2014

Schutse Bengel april 2014
Schutse Bengel maart 2014
Schutse Bengel februari 2014
Schutse Bengel januari 2014

Schutse Bengel december 2013

Schutse Bengel november 2013

Schutse Bengel oktober 2013

Schutse Bengel september 2013

Schutse Bengel augustus 2013

Schutse Bengel juli 2013

Schutse Bengel juni 2013

Schutse Bengel mei 2013

Schutse Bengel april 2013
Schutse Bengel maart 2013
Schutse Bengel februari 2013

Schutse Bengel januari 2013

Schutse Bengel december 2012

Schutse Bengel november 2012

Schutse Bengel Oktober 2012
Schutse Bengel September 2012
Schutse Bengel Augustus 2012
Schutse Bengel juli 2012

Schutse Bengel juni 2012

Schutse Bengel mei 2012

Schutse Bengel april 2012
Schutse Bengel maart 2012

Schutse Bengel februari 2012
Schutse Bengel januari 2012

Schutse Bengel december 2011

Schutse Bengel november 2011

Schutse Bengel oktober 2011
Schutse Bengel september 2011
Schutse Bengel augustus 2011

Schutse Bengel juli 2011
Schutse Bengel juni 2011
Schutse Bengel mei 2011

Schutse Bengel april 2011

Schutse Bengel maart 2011

Schutse Bengel februari 2011

Schutse Bengel januari 2011

Schutse Bengel december 2010

Schutse Bengel november 2010

Schutse Bengel oktober 2010
Schutse Bengel september 2010
Schutse Bengel augustus 2010
Schutse Bengel juli 2010

Schutse Bengel juni 2010
Schutse Bengel mei 2010

Schutse Bengel april 2010
Schutse Bengel maart 2010
Schutse Bengel februari 2010
Schutse Bengel januari 2010
Schutse Bengel december 2009
Schutse Bengel november 2009
Schutse Bengel oktober 2009
Schutse Bengel september 2009
Schutse Bengel augustus 2009


Een stukje historie.

In 1985 werd tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang besloten een dorpskrant te gaan maken. Drie personen boden zich aan om hiermee aan de slag te gaan.
Met financiële  hulp van Plaatselijk Belang en de middenstand van Noordscheschut kon dit gerealiseerd worden. In januari 1986 werd het eerste blad in het dorp verspreid.
In het begin was Plaatselijk Belang verantwoordelijk voor het dorpsblad, die inmiddels de naam “Schutse Bengel” had gekregen.
Het blad werd steeds professioneler, daarom werd in 1996 besloten dat de Schutse Bengel een stichting zou worden en op eigen benen verder zou gaan.
Het is een daverend succes geworden. Zonder problemen wordt de Schutse Bengel maandelijks gevuld met allerlei onderwerpen en tegenwoordig staan er zelfs foto’s in.
Het blijkt dat de inwoners van Noordscheschut zeer tevreden zijn over het feit dat ze maandelijks een exemplaar in de bus krijgen.

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website