Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?Ondersteuning:

Menustructuur:

Het navigeren door de site kan via de horizontale menubalk en aanvullend via het menu in de rechterkolom.
Beide menu's zijn op alle pagina's van de site aanwezig.
De menubalk bevat de hoofdgroepen van de site; door met de muis over deze groepen te bewegen verandert de kleur in donkerblauw en worden de menu-items van de betreffende hoofdgroep getoond. Enkele menu-items hebben nog weer een verdere onderverdeling ofwel hebben menu-sub-items.

Door op een menu-item of menu-sub-item te klikken (enkele klik is voldoende) wordt de pagina van dat item getoond. De hoofdgroepen zelf hebben geen eigen pagina.

Alle pagina's openen in hetzelfde scherm; dit betekent dat een nieuwe pagina altijd over de vorige pagina wordt gezet. Zo kunnen achtereenvolgens alle gewenste pagina's worden opgevraagd.
Het menu in de kolom rechts werkt op dezelfde wijze (alleen bevatten de keuzes in dit menu geen onderverdeling).
Vanaf elke pagina is elke andere pagina bereikbaar; alle keuzes kunnen door elkaar worden gebruikt.


Terug- en vooruit-navigeren

Via de pijl naar links (linksboven in de balk van de browser) kan worden teruggebladerd naar eerder getoonde pagina's; door met de muis over de pijl te gaan wordt de naam van het eerstvolgende scherm waarnaar wordt teruggebladerd aangegeven.
Evenzo kan met de pijl naar rechts (linksboven in de balk van de browser) worden vooruitgebladerd naar reeds in deze sessie opgevraagde volgende pagina's.

 

Interne links (Interne verwijzingen):

Sommige pagina's bevatten links (interne verwijzingen) naar andere pagina's; soms wordt hierbij naar een bepaald punt in die pagina gegaan.
Sommige pagina's bevatten een verwijzing naar een ander punt op diezelfde pagina.

 

Links (verwijzingen) naar document of PDF

Sommige pagina's bevatten links (verwijzingen) naar een dokument of naar een PDF; een dokument wordt in microsoft Word geopend en een PDF wordt in Acrobat Reader geopend. In beide gevallen worden aparte schermen geopend waarbij het scherm waarvanaf het dokument of de PDF is gekozen beschikbaar blijft.

 

Externe links (verwijzingen naar andere sites)

Een aantal pagina's bevat links (verwijzingen) naar externe sites; door een klik op zo'n link wordt de betreffende website geopend.
Externe sites worden altijd in een nieuw scherm getoond; dit betekent dat, indien achtereenvolgens op meerdere externe links wordt geklikt, er ook meerdere schermen kunnen zijn geopend.
De pagina van de eigen website waarvanaf een externe link is gekozen blijft altijd beschikbaar.

 

Foto-albums:

Op verschillende plaatsen is een link naar een foto-album opgenomen; door een klik op zo'n link opent in hetzelfde scherm een overzicht van het opgevraagde album. Door een foto te selekteren wordt deze foto getoond met de mogelijkheid om vooruit en achteruit door het album te bladeren. Op elk moment kan worden teruggekeerd naar het overzicht van het album.
Alle beschikbare albums zijn ook verzameld op de pagina "Foto-albums" onder "Ons dorp".

 

Video's:

Op verschillende plaatsen is een link naar een video opgenomen; door een klik op zo'n link opent in een apart scherm de videospeler van Youtube; in dit scherm kan het afspelen van de video worden bestuurd.
Alle beschikbare video's zijn ook verzameld op de pagina "Videos" onder "Ons dorp".

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website