Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Feestweek 2015


Commissie Feestweek Noordscheschut

De commissie Feestweek Noordscheschut heeft tot doel het organiseren van activiteiten en evenementen in Noordscheschut.

Secretariaat:

Plaatselijk Belang Noordscheschut inzake Commissie Feestweek Noordscheschut
Postbus 18
7914 ZG Noordscheschut
Email: pbcfn@outlook.com
KvK.: 40046614


Feestweek 2015

Beste dorpsgenoten.
In dit nummer van onze "Schutse Bengel" vindt je het programma voor de veertigste feestweek in Noordscheschut.
Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd een programma in elkaar te zetten met hopelijk voor elk wat wils?

De avonden zijn weer zoveel mogelijk gevuld met muziek. Maar veel belangrijker zijn de activiteiten. Hoeveel dorpsgenoten zetten zich hier voor in. Via de stratenvertegenwoordigers worden de spelletjes en de stratencompetitie in elkaar gezet, dit kost veel voorbereiding. Maar ook de
4Kids dames en de vriendengroep van de (ex)Beukenoot die dagdelen verzorgt. Als bestuur zijn we deze mensen veel dank verschuldigd.

De veertigste feestweek. De oprichting van de Stichting Samenwerking Noordscheschut ( SSN) in 1975 was de bakermat. Uit een groot aantal verenigingen uit ons dorp werd het bestuur gevormd. Die verenigingen leverden een bestuurslid. Dat ging tot de eeuwwisseling goed, maar diverse verenigingen hadden toen al moeite met het vinden van personen die wel in het bestuur wilden. Gevolg was dat er personen in het bestuur kwamen die geen vereniging meer achter zich hadden. Vandaar dat de SSN in 2014 is op genomen in het Plaatselijk belang. En nu de naam Commissie Feestweek Noordscheschut (CFN) draagt.

Zo vanaf de begin jaren tachtig loop ik al mee in de feestweek. Zowel bestuurslid als vrijwilliger. Nog steeds met veel plezier. Vooral het feit dat er elk jaar weer een feest is met voor elk wat wils geeft mij een drive.
Is er wat veranderd in al die jaren? Het feest op zich niet. Er zit altijd een rode draad in. Wel kennen we de spontane medewerking vanuit het dorp.
Daar zitten wel eens jaren tussen dat er vanuit de bevolking minder inzet was voor bv. de spelen en de staat versiering. Vooral dit laatste is wel tot een minimum gedaald. Dan wil ik het nog niets eens hebben over versierde tuinen.

 

Wat ook echt anders is, is het financiële gedeelte. Het is met name de laatste jaren echt puzzelen om geen rode cijfers te scoren.
Ik heb echt andere tijden gekend. Alle activiteiten die wij toen buiten de feestweek om organiseerden konden bekostigd worden uit het overgebleven geld van de feestweek. Velen onder zullen zeggen van "wat deed je dan extra", ik noem schaats wedstrijden, Koninginnedag en ouderen middag. En dan nog was de kas niet leeg.

Aan het bezoek in de feestweek ligt het niet. De aantallen bezoekers wijken echt niet veel af in al die jaren. De bier omzet is wel flink terug gelopen, de frisdrank is wel toegenomen maar compenseert de lagere bieromzet zeker niet. Daarnaast zijn prijzen van alles wat je inkoopt voor de week wel gestegen. Onze consumptieprijzen moesten wel mee stijgen.
Het frustreerde wel eens dat je dan met al die vrijwilligers aan het eind van rit moet zeggen: " gelukkig we springen er financieel weer uit".

Beste mensen ik hoop jullie ook dit jaar weer aan te treffen aan de Kosterweg, op het evenementenveld. En dat wij met elkaar weer een prachtige week mogen beleven.

Jan Stoefzand
Voorzitter CFN.

Met een feestelijke groet,

4Kids, Comité van Stratenvertegenwoordigers &
Commissie Feestweek Noordscheschut

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website