Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Dokumenten:
Artikel Bengel jan.
Statusoverzicht projectleider

Ga naar:
Plan van aanpak
Besluiten B&W en Raad
Project fase-1
Project fase-2
Info Gem. Hoogeveen dec. 2010
Woningbouw in Noordscheschut

Op 6 oktober is het college van B&W akkoord gegaan met het beslisdokument fase-1 en op 29 oktober heeft de raadsvergadering dit dokument aangenomen en vastgesteld. Klik hier voor de betreffende besluiten.

Al weer enkele jaren worden actief plannen gemaakt nagedacht over nieuwe woningbouw in Noordscheschut.
In de jaren 2007/2009 hebben inwoners van Noordscheschut geparticipeerd in de werkgroep "Woningbouw fase-1".
Deze werkgroep heeft in september 2009 een beslisdocument opgeleverd met daarin voorstellen voor woningbouwlocaties. In september 2006 heeft de gemeente Hoogeveen het rapport "Projectopdracht en Plan van aanpak Woningbouw dorpen" gelanceerd; dit rapport beschrijft het kader voor de woningbouw in de 10 dorpen van Hoogeveen; meer informatie kunt u lezen op de pagina "Plan van aanpak".

De werkgroep voor Noordscheschut heeft twee kansrijke gebieden voor woningbouw voorgesteld. De gemeente Hoogeveen heeft berekend dat alleen bouwen op één locatie voorlopig financieel haalbaar is en wel de locatie aan de zuidoostkant van het dorp, omsloten door de Boogerdweg, het Zwarte Dijkje en de Modderwijk; in dit gebied kan 80% van de te bouwen woningen worden gerealiseerd.

Onlangs heeft projectleider Jeanette van Slochteren-Koops van het project woningbouw dorpen een statusoverzicht voor de bewoners van Noordscheschut uitgegeven; deze bevat ook een oproep voor de inwoners om zich nu reeds aan te melden voor Woningbouw fase-2 van het project.

Info gemeente Hoogeveen, dec. 2010

Bouwkavels beschikbaar in de dorpen.
Hoogeveen legt geen nieuwe woonwijken meer aan, maar bouwt woningen binnen de bestaande bebouwde kom van Hoogeveen en in de dorpen. In 2006 is de gemeente gestart met het project woningbouw dorpen.
Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Met de woningbouw in de dorpen willen we ruimte geven aan mensen die graag in een dorp willen blijven wonen, maar ook aan nieuwkomers. Hiermee willen we de bestaande
voorzieningen en verenigingen in stand houden.”
Lees hele bericht...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website