Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?Noordscheschut, nieuwsarchief 2005

20 september 2005: College B&W Hoogeveen op werkbezoek in Noordscheschut

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen is bij ons op bezoek geweest op 20 september 2005 in de Cirkel. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

Bouwval Molenweg: het pand is inmiddels verkocht, de nieuwe eigenaar is van plan er een nieuw gebouw neer te zetten.

Fietspad Noord noordzijde: wij vinden het nog steeds te smal. De gemeente zal hier in eerste instantie niets aan doen. Als het pad onderhoudstechnisch aan vervanging toe is wil men er over nadenken. Wij vinden dat het eerder moet.

Wegdek Noord en Schooldijkje: Het wegdek zal voorlopig nog niet worden aangepast, wel zullen enkele gaten bij de hoeken worden opgevuld met zand.

Verlichting rondom de sluis: het hele gebied rondom de sluis is mooi opgeknapt, alleen de verlichting ontbreekt nog. Dit zal binnenkort worden gerealiseerd.

Wateroverlast Zwarte Dijkje: de vraag van bewoners om de drempel te verwijderen, omdat er veel wateroverlast is, wordt door het college afgewezen. Er wordt een plan gemaakt voor nieuwe riolering. Na realisatie van dit plan is wateroverlast verleden tijd. Voor de wateroverlast in het plantsoen Bloklandweg wordt een mollengoot aangelegd.

Begraafplaats: de gemeente houdt ons al vier jaar aan het lijntje, tot voor kort was er een goede locatie aan de Coevorderstraatweg. Er zou in 2005 gestart worden met de voorbereidingen. Nu blijkt dat het grondwater te hoog is en er is sprake van geluidsoverlast. De aanleg van de begraafplaats zal nu gekoppeld worden aan een nog te ontwerpen bestemmingsplan waarin tot 2015 nog 77 woningen gebouwd kunnen worden. Het kan dus nog jaren duren.Wij zullen proberen dit te bespoedigen.

Fietsbrug. Er zijn plannen om binnen twee jaar een fietsbrug aan te leggen vanuit Krakeel over de Hoogeveensche Vaart met aansluiting op de Coevorderstraatweg. Wij hebben benadrukt dat er heel goed over de verkeersveiligheid nagedacht moet worden. Door de gemeente is toegezegd dat de rotonde Coevorderstraatweg/Weg om de Oost voor de fietsbrug gereed zal zijn.

Richtingbord Weg om de Oost-Krakeel: De vraag is door de gemeente niet goed begrepen, dus hier is geen duidelijk antwoord op gekomen. Wij komen hier nog op terug. Er is inmiddels wel een richtingbordje besteld, die bij de fietstunnel komt te staan.

Wandelpad Hoveniersplan-Noord. Per 1 november 2005 zal worden gestart met de planvorming voor dit gebied.

Omgeving plakzuil en glascontainer: ziet er rommelig en onverzorgd uit.
Hier zullen tegels omheen worden gelegd.

Herbestrating plan west: is nog niet naar wens. Knelpunten worden nog besproken.

Speelveld in plan west: de bewoners willen graag doelen, dit moet aangevraagd worden bij Goed Zo!

Woonplan: wij willen in een vroeg stadium betrokken worden bij het de plannen voor woningbouw.

Jongeren: overlast en wat hier aan moet/gaat gebeuren.

Woonzorgcomplex: hierover komt nadere informatie in de Bengel van woonstichting Domesta.

Lintbebouwing langs Noord om zicht op industrieterrein te ontnemen. Dit wordt opgenomen met volkshuisvesting van de gemeente Hoogeveen.

Woningbouwproject van Gredo: de gemeente deelde mee dat er wordt gewerkt aan een overeenkomst om woningen te bouwen op grote kavels op het oude woonwagenkampterrein tussen de Coevorderstraatweg en de N37, het zogenaamd ‘landelijk wonen’.  Dit project gaat niet ten koste van de eerder genoemde 77 woningen voor ons dorp.

Wij hebben niet het gevoel dat wij veel aan het collegebezoek gehad hebben. De zaken die op korte termijn gerealiseerd zullen worden, waren al lopende zaken die anders ook wel opgelost zouden zijn via Buurtbeheer. Wij hadden er meer van verwacht. Daarom zullen wij “druk op de ketel”  blijven houden bij de gemeente om zoveel mogelijk actiepunten gerealiseerd te krijgen.

Tot slot wensen wij alle inwoners van Noordscheschut en daarbuiten hele fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling zonder vernielingen en een bijzonder goed 2006 toe.

Naar top van pagina

Maart 2005: Goedkeuring opknappen centrum van Noordscheschut

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website