Dorpssmederij Noordscheschut

PDF Voorstellen dorpenteam

Een Smederij is geen werkplaats ergens in een straat, maar een werkwijze. Bewoners uit een buurt, wijk of dorp vormen een ‘initiatiefgroep’. De initiatiefgroep inventariseert ideeën van de bewoners voor verbeteringen in hun buurt, wijk of dorp.

 

Elke Smederij krijgt jaarlijks een eigen budget; de initiatiefgroep organiseert verkiezingen waarin de bewoners kunnen kiezen welke ideeën binnen het budget uitgevoerd mogen worden.
Ideeën of projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er moet voldoende draagvlak voor het idee zijn
  • Het idee moet ten goede komen aan de leefbaarheid
  • Het idee moet binnen een jaar uit te voeren zijn
  • De indieners moeten zelf een bijdrage leveren an de voorbereiding en/of uitvoering.

De dorpsmederij Noordscheschut is op 20 maart 2008 officieel van start gegaan met een feestelijke gebeurtenis in De Cirkel waarbij onder andere het smederijvuur in Noordscheschut ontstoken werd. Zie ook het fotoalbum van deze gebeurtenis.

Al snel na deze start werd een initatiefgroep gevormd die hard aan de slag is gegaan met het verzamelen van ideeën; in oktober 2008 konden de eerste verkiezingen worden gehouden..

 

Stand van zaken

Inmiddels zijn er in Noordscheschut al drie verkiezingsrondes geweest (2008, 2009 en 2010). Op de pagina’s “Ideeën” van het betreffende jaar kunt u lezen welke ideeën hebben meegegedaan en welke ideeën zijn verkozen.

 

Dorpsmederij Noordscheschut in 2010

De verkiezingen voor 2010 zijn op 16 juni gehouden. Een nieuwe veegmachine voor de ijsbaan is de grote winnaar geworden van deze verkiezingen.

Reageren is niet mogelijk