Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?Scholen in Noordscheschut:

Noordscheschut heeft drie basisscholen:

Christelijke Basisschool De Regenboog

C.B.S.  “de Regenboog” is een Christelijke basisschool; dat betekent dat de school een eigen identiteit (=karakter, kenmerk) bezit. Het uitgangspunt is: Leren leven in de geest van het evangelie. Naar het voorbeeld van Jezus Christus willen wij met de kinderen ontdekken
dat het leven zin heeft en dat het de moeite waard is om je in te zetten voor een betere wereld
en om te werken aan vrede en gerechtigheid.

Contactgegevens C.B.S. De Regenboog
  Jan Naardingweg 56
  7914 PN Noordscheschut
  Telefoon/telefax: 0528-341268
  Email: info@regenboognoordscheschut.nl
  Website: http://regenboognoordscheschut.en3.nl/


Het Blokland, Neutrale school voor basisonderwijs

Het Blokland is een neutrale school. De school gaat uit van een aantal normen en waarden: solidariteit, naastenliefde en respect voor anderen en de omgeving. De school biedt kinderen een veilige basis, zodat zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling gewaarborgd zijn. Belangrijk is dat ieder kind zijn eigen mogelijkheden ontdekt en ontplooit, waarbij de "nieuwsgierigheid" van elk kind gebruikt wordt bij het bepalen van de leerstof en/of leerstrategie. Daarbij wordt uitgegaan van de verschillende talenten van ieder individueel kind. Alle kinderen zijn gelijkwaardig, hoe verschillend ze ook zijn.
School Het Blokland
Contactgegevens N.B.S. Het Blokland
  Zwarte Dijkje 31
  7914 PB Noordscheschut
  Telefoon: 0528-341496
  Email: HetBlokland@xs4all.nl
  Website: www.hetblokland.nl


Eben-Haëzerschool

De Eben-Haëzerschool is een school voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De school ligt aan de oostrand van het dorp.
De school vervult een sterke regiofunctie. Eben Haezer school

Contactgegevens Eben-Haëzerschool
  31e wijk Noord
  7913 AA Noordscheschut
  Telefoon: 0528-343536
  Fax: 0528-341086
  Email: schipper@ebenhaezer-school.nl
  Website: www.ebenhaezer-school.nl

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website