Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

PCOB:
09-04: Lezing door dhr. S. Boer


Voor en door ouderen in Noordscheschut

PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) is een landelijke belangenorganisatie voor 50-plussers met meer dan 100.000 leden. Deze organisatie heeft afdelingen door het hele land.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
De PCOB organiseert het gehele jaar door sociale, educatieve en culturele projecten en activiteiten voor haar leden.
Meer informatie over de PCOB kunt u vinden op de website van de PCOB.

De Afdeling Noordscheschut-Nieuweroord van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Noordscheschut-Nieuweroord in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Belangrijkste reden om lid te zijn van de PCOB:
Ontspanning, gezelligheid, belangenbehartiging en contact met leeftijdgenoten.
De PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Als grote maatschappelijke organisatie is de PCOB een belangrijke gesprekspartner voor overheden, instanties en politieke partijen.
De PCOB richt zich vooral op de terreinen gezondheid, identiteit, wonen, welzijn, financiën en vervoer.
Dynamische betrokken, professioneel en christelijk geinspireerd, het zijn kenmerken van de PCOB.

 

Komende bijeenkomsten van de PCOB afdeling Noordscheschut/Nieuweroord

Hierbij wil de PCOB afdeling Noordscheschut/Nieuweroord u uitnodigen voor de maandelijks vergadering welke DV gehouden zal worden op onderstaande data in het gebouw van de Hervormde kerk aan de Tramweg 7 te Noordscheschut:

.................

U bent van harte welkom
Het bestuurS.O.N.

Het seniorenrestautrant is elke tweede dinsdag van de maand. Aan- of afmelden kan bij de dames
S. Peters-Blom tel. 342086 en
J. Koster-Giethoorn, tel. 343030.

Activiteiten:
Biljarten Elke maandagmorgen 09.00 - 12.00
Bewegen voor ouderen Elke dinsdagmorgen 09.30 - 10.30
Koersbal Elke dinsdagmiddag 14.00 - 16.30

De S.O.N. (Stichting Ouderen Noordscheschut) organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen in de Cirkel.

Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de Cirkel kunnen komen, en toch graag een gezellige ochtend/middag willen meemaken kunnen voor vervoer contact opnemen met:

Sien Peters, tel. 342086

 

Woensdag 6 november 2013, aanvang 14.00 uur in de Cirkel: Dia/filmmiddag over "De Hoogeveense Industrieën". Toegang € 2.

Deze middag zal worden verzorgd S.O.N. in samenwerking met de Historische Kring Hoogeveen

Hoogeveen als industriestad: Een rijk verleden.
Opkomst en vergankelijkheid van de Hoogeveense industrie.
Voor het einde van de 19e eeuw kende Drenthe nauwelijks fabrieken of andere grote ambachtelijke bedrijven. Al moeten er in de middeleeuwen wel steenbakkerijen zijn geweest.
Van echte nijverheid en industrie is in Drenthe pas sprake in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De fabrieken en bedrijven, die zich ontwikkelden, stonden meestal in verband met de belangijkste economische activiteiten.
Na de tweede wereldoorlog heeft Drenthe een sterke periode van industrialisatie doorgemaakt. In 1963 noemde industriestad Hoogeveen zich voortaan: De Dynamische kern van Drenthe. Veel van de industrieën zijn inmiddels ook weer verdwenen door globalisering en alsmaar doorgaande schaalvergroting.

Aan de hand van dia's en filmmateriaal ziet u het ontstaan van Hoogeveen als industriestad:
De opkomst en vergankelijkheid van de Hoogeveense industrieën.

Sake Tichelaar, tel. 342929


 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website