Kinderbijbeldagen 2020

Helaas heeft de stuurgroep van de Kinderbijbeldagen moeten besluiten om de Kinderbijbeldagen dit jaar NIET te laten doorgaan. Wij vinden dit erg jammer maar gezien de vele maatregelen durfden wij als leiding de verantwoordelijkheid niet te nemen. Maar … we laten de herfstvakantie natuurlijk niet zo voorbij gaan en hebben een alternatief bedacht. Houd daarom in de week voor de Kinderbijbeldagen jouw brievenbus goed in de gaten want elk kind dat in 2019 aanwezig was tijdens de Kinderbijbeldagen krijgt van ons een map! In deze map staat o.a. een mogelijkheid om elke dag een verhaal van Daniël te lezen of online te volgen, er staan liederen, verwerkingen en kleurplaten in. Kortom, de mogelijkheid om de kinderbijbeldagen in het klein in jullie eigen gezinnen te houden. Heb je geen map gekregen en wil je er graag één? Meld je dan bij: Rita Hartman 06-10604973 of Jennet Boer 06-11053213. We gaan er…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #1

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Rapport van de informateurs De raad heeft in de raadsvergadering van 2 juli jongstleden eensgezind geconstateerd dat er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn. En dat daarnaast de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de raad niet goed zijn. Daarom heeft de raad ook eensgezind besloten zo snel mogelijk twee externe verkenners/informateurs te benoemen om in de zomer van 2020 een tussentijdse informatieronde te houden. Met als doel uiterlijk voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen. Op 13 juli jongstleden zijn de informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis gestart met deze opdracht. In het afgelopen zomerreces heeft de voltallige raad samen met deze formateurs hard doorgewerkt aan veranderingen voor Hoogeveen. Dit heeft geresulteerd in het rapport dat zij…

Lees verder

Nieuws van de Peuterspeelzaal

Peuteropvang De Skutterties: En dan opeens is daar het Coronavirus. Vanaf 16 maart wordt de peuteropvang gesloten. In eerste instantie t/m 6 april maar zoals we nu weten was het pas 12 mei dat de peuters weer mochten komen. Wat vreemd om dit mee te maken. In de eerste week zijn er nog wel wat klusjes te doen op de locatie. Maar wat gaan we dan doen? Het is heel belangrijk om in deze periode contact te houden met de peuters dus wordt het idee opgevat om elke week een paar filmpjes op te nemen. De leidsters zijn hierop te zien met een aantal onderdelen uit het thema waar we op dat moment mee bezig waren. Dat was Reuzen en Kabouters. In dit thema staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Het…

Lees verder

Opening Waterpunt Noordscheschut

Noordscheschut – Dinsdag 9 juni is een nieuw watertappunt geopend aan het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Het watertappunt heeft de gemeente Hoogeveen cadeau gekregen van drinkwaterbedrijf WMD in verband met hun 80 jarig jubileum in 2018. De openingshandeling werd gedaan door Erik Giethoorn (wethouder), Leo Hendriks (directeur drinkwaterbedrijf WMD) en Jan Stoefzand (dorpsbelangen). Drents drinkwaterEen watertap waar lekker Drents drinkwater uitkomt. En dat is iets om trots op zijn. Want drinkwater heeft een aantal mooie eigenschappen. Het is bijvoorbeeld gezond, omdat er helemaal geen suiker in zit. Maar het is ook een 100% natuurlijk streekproduct dat in Drenthe gemaakt wordt. De watertap is gastvrij. Hoe leuk is het om zomaar lekker Drents drinkwater te kunnen tappen? DuurzaamEn Drents drinkwater is duurzaam. Dat betekent dat het goed is voor het milieu. Verpakking is overbodig, het gaat gewoon via de waterleiding. Maar niet alleen drinkwater is duurzaam. Ook de watertap is goed…

Lees verder

Lintje Paula Benjamins-Terpstra

Mevrouw Benjamins-Terpstra is van 1996-2012 betrokken geweest bij de Christelijke  Gereformeerde Kerk in Noordscheschut als clubleiding in het jeugd- en jongerenwerk voor de leeftijd van 12-13-jarigen. Mevrouw Benjamins-Terpstra nam als trekker deel aan de groep “Missie Joost”, die als missie had om na te denken over de structuur, de visie en het doel van het jeugdwerk.Men zocht naar werk en spelmateriaal om jonge mensen anders te laten kijken naar kerk en maatschappij. Voor elke leeftijd werden materiaal en methodes, activiteiten en onderwerpen verzameld die bij die leeftijd pasten en in een programma gezet waar iedere jeugdgroep zijn voordeel mee kon doen. Zo ontstond een enorme hoeveelheid ideeën en mogelijkheden en een goed uitgebalanceerd programma. Mevrouw Benjamins-Terpstra organiseerde en regelde, zij kwam met (praktische) ideeën, tips en trucks, zocht materialen, rubriceerde ze en legde een collectie aan in tientallen boxen en kasten. Het materiaal werd zo gemaakt dat gewerkt kon worden…

Lees verder

Natuurwerkdag Belevingsbos Noordscheschut

Wij doen ook weer mee met de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. Wij beseffen dat dit op de Open Bedrijven dag valt maar wij hopen, al is het maar voor 1 uurtje, dat jullie allen ons mee willen helpen met klusjes doen in/om het bos. Wij gaan eerst van 10:00 -11:00 uur zwerfafval in het bos en dorp opruimen en daarna gaan wij kleine klusje in het bos aanpakken. Van snoeiwerkzaamheden tot opruimwerkzaamheden in het bos en nog en meer klusjes zijn er deze dag te doen. Iedereen kan helpen, van klein tot groot. Voor de kinderen hebben wij ook weer een leuke kinderactiviteit. Komen jullie ons helpen, wij zorgen voor alle materiaal dat nodig is om te kunnen snoeien, zagen en zwerfafval opruimen. Ook willen wij nog een aantal vogelhuisjes in elkaar zetten en op die eikenbomen hangen langs fietspad van het bos waar eikenprocessierupsen in zaten. Wij…

Lees verder

NLDoet dag – Belevingsbos Noordscheschut

  Belevingsbos Noordscheschut doet mee aan NLDoet dag op zaterdag 16 maart – 10:00 -13:00 uur.   Een jaar nadat het startschot is gegeven door Wethouder Jan Steenbergen om aan de slag te gaan met het bos, gelegen aan de oostkant van Noordscheschut, zijn er al heel wat werkzaamheden verzet.  Daarnaast zijn er verschillende school natuurmiddag georganiseerd en heeft de werkgroep op 3 november aan de landelijke Natuurwerkdag meegedaan.   Maar er zijn nog vele wensen en klussen te realiseren en door mee te doen aan de NLDoet dag hoopt de werkgroep vanuit het dorp op vele handen om de klusjes te klaren. Zo wordt er gestart met het zwerfafval opruimen door het dorp en bos en daarna worden er boompjes geplant rondom de waterberging en kikkerpoel en dit in het kader van de vlinderidylle, deze boompjes/struiken zijn speciaal hier op uitgezocht en zijn van grote waarde voor de wilde…

Lees verder