Sint-Maarten: Wij doen mee

Kinderen bellen als ze dat kunnen, zelf aan en houden afstand van de bewoner in de deuropening. Ouders/begeleiders houden minimaal 1,5 meter afstand van de bewoner en van de andere begeleiders. Heeft u gezondheidsklachten? Doe niet open! Als je de deur niet open kunt doen, leg het snoep dan eventueel buiten. Zo kunt u de kinderen toch iets meegeven. Overleg met uw kind(eren) wat te doen met niet-verpakt snoep wat ze hebben gekregen. Ook circuleert er een tip om een kaars of lampje voor je raam te zetten zodat de kinderen weten dat ze daar mogen aanbellen.

Lees verder

Welk initiatief in uw dorp krijgt subsidie?

De provincie Drenthe stelt in 2020 voor de laatste keer € 50.000,- beschikbaar op grond van de regeling dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland. De gemeente verdeelt dit voor de provincie. Wat wilt u doen? De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën en initiatieven. Wilt u kans maken op subsidie voor uw initiatief? Dien dan voor 1 februari 2021 een aanvraag in bij gemeente Hoogeveen. Subsidievoorwaarden Uw idee kan subsidie krijgen als het voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw initiatief komt uit een dorp of van het platteland; Uw initiatief draagt bij aan het versterken van de leefbaarheid en wordt zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd. Als u de subsidie krijgt, realiseer uw initiatief dan binnen twee jaar. Lever bij uw aanvraag een begroting in. De kosten van uw initiatief zijn hoger dan € 3.000. Uw initiatief mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #2

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Onderzoek naar voormalig burgemeester Tjalma Er is op verzoek van de raad onderzoek uitgevoerd naar de rol van burgemeester Tjalma tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende zuiveringsprocedure. De raad is van mening dat bij het ereburgerschap en een vernoeming in de naam van een park en in de naam van de brandweerkazerne “onbesproken gedrag” en “van iedere twijfel ontheven” hoort. Hiervan is geen sprake wat betreft voormalig burgemeester Tjalma. Daarom heeft de raad besloten voormalig burgemeester Tjalma het ereburgerschap te ontnemen, de naam van het park te wijzigen en de naam van de brandweerkazerne te verwijderen. De straatnamencommissie zal zich buigen over een nieuwe naam voor het park achter het raadhuis. De inwoners van Hoogeveen worden hierbij actief betrokken. Kerntakendiscussie De raad wil, na de benoeming, met het nieuwe zakencollege de…

Lees verder

Kinderbijbeldagen 2020

Helaas heeft de stuurgroep van de Kinderbijbeldagen moeten besluiten om de Kinderbijbeldagen dit jaar NIET te laten doorgaan. Wij vinden dit erg jammer maar gezien de vele maatregelen durfden wij als leiding de verantwoordelijkheid niet te nemen. Maar … we laten de herfstvakantie natuurlijk niet zo voorbij gaan en hebben een alternatief bedacht. Houd daarom in de week voor de Kinderbijbeldagen jouw brievenbus goed in de gaten want elk kind dat in 2019 aanwezig was tijdens de Kinderbijbeldagen krijgt van ons een map! In deze map staat o.a. een mogelijkheid om elke dag een verhaal van Daniël te lezen of online te volgen, er staan liederen, verwerkingen en kleurplaten in. Kortom, de mogelijkheid om de kinderbijbeldagen in het klein in jullie eigen gezinnen te houden. Heb je geen map gekregen en wil je er graag één? Meld je dan bij: Rita Hartman 06-10604973 of Jennet Boer 06-11053213. We gaan er…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #1

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Rapport van de informateurs De raad heeft in de raadsvergadering van 2 juli jongstleden eensgezind geconstateerd dat er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn. En dat daarnaast de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de raad niet goed zijn. Daarom heeft de raad ook eensgezind besloten zo snel mogelijk twee externe verkenners/informateurs te benoemen om in de zomer van 2020 een tussentijdse informatieronde te houden. Met als doel uiterlijk voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen. Op 13 juli jongstleden zijn de informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis gestart met deze opdracht. In het afgelopen zomerreces heeft de voltallige raad samen met deze formateurs hard doorgewerkt aan veranderingen voor Hoogeveen. Dit heeft geresulteerd in het rapport dat zij…

Lees verder

Nieuws van de Peuterspeelzaal

Peuteropvang De Skutterties: En dan opeens is daar het Coronavirus. Vanaf 16 maart wordt de peuteropvang gesloten. In eerste instantie t/m 6 april maar zoals we nu weten was het pas 12 mei dat de peuters weer mochten komen. Wat vreemd om dit mee te maken. In de eerste week zijn er nog wel wat klusjes te doen op de locatie. Maar wat gaan we dan doen? Het is heel belangrijk om in deze periode contact te houden met de peuters dus wordt het idee opgevat om elke week een paar filmpjes op te nemen. De leidsters zijn hierop te zien met een aantal onderdelen uit het thema waar we op dat moment mee bezig waren. Dat was Reuzen en Kabouters. In dit thema staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Het…

Lees verder

Opening Waterpunt Noordscheschut

Noordscheschut – Dinsdag 9 juni is een nieuw watertappunt geopend aan het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Het watertappunt heeft de gemeente Hoogeveen cadeau gekregen van drinkwaterbedrijf WMD in verband met hun 80 jarig jubileum in 2018. De openingshandeling werd gedaan door Erik Giethoorn (wethouder), Leo Hendriks (directeur drinkwaterbedrijf WMD) en Jan Stoefzand (dorpsbelangen). Drents drinkwaterEen watertap waar lekker Drents drinkwater uitkomt. En dat is iets om trots op zijn. Want drinkwater heeft een aantal mooie eigenschappen. Het is bijvoorbeeld gezond, omdat er helemaal geen suiker in zit. Maar het is ook een 100% natuurlijk streekproduct dat in Drenthe gemaakt wordt. De watertap is gastvrij. Hoe leuk is het om zomaar lekker Drents drinkwater te kunnen tappen? DuurzaamEn Drents drinkwater is duurzaam. Dat betekent dat het goed is voor het milieu. Verpakking is overbodig, het gaat gewoon via de waterleiding. Maar niet alleen drinkwater is duurzaam. Ook de watertap is goed…

Lees verder

Lintje Paula Benjamins-Terpstra

Mevrouw Benjamins-Terpstra is van 1996-2012 betrokken geweest bij de Christelijke  Gereformeerde Kerk in Noordscheschut als clubleiding in het jeugd- en jongerenwerk voor de leeftijd van 12-13-jarigen. Mevrouw Benjamins-Terpstra nam als trekker deel aan de groep “Missie Joost”, die als missie had om na te denken over de structuur, de visie en het doel van het jeugdwerk.Men zocht naar werk en spelmateriaal om jonge mensen anders te laten kijken naar kerk en maatschappij. Voor elke leeftijd werden materiaal en methodes, activiteiten en onderwerpen verzameld die bij die leeftijd pasten en in een programma gezet waar iedere jeugdgroep zijn voordeel mee kon doen. Zo ontstond een enorme hoeveelheid ideeën en mogelijkheden en een goed uitgebalanceerd programma. Mevrouw Benjamins-Terpstra organiseerde en regelde, zij kwam met (praktische) ideeën, tips en trucks, zocht materialen, rubriceerde ze en legde een collectie aan in tientallen boxen en kasten. Het materiaal werd zo gemaakt dat gewerkt kon worden…

Lees verder