Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?Organisatie van buurtbeheer

Noordscheschut is ingedeeld in Wijkteam Buurtbeheer Dorpen Noord.
De Plaatselijke Belangen van de dorpen, Pesse, Stuifzand, Fluitenberg, Tiendeveen, Nieuweroord en Noordscheschut zijn hierin vertegenwoordigd.

Buurtbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, Stichting Welzijnswerk (SWW), de politie, woningcorporaties, bewoners en plaatselijke belangen. Samen hebben zij afgesproken dat zij met de bewoners zullen werken aan de leefbaarheid in de Hoogeveense wijken en dorpen.
Het buurtbeheer gaat over alles wat met beheer van de dorpen te maken heeft. Dit kunnen zowel fysieke zaken zijn, denk aan openbaar groen en wegen, maar het gaat ook over sociale zaken, denk aan jeugd en activiteiten.


Waar kunt u ons bereiken?

Adres:
Telefoon:
Email:
Website:Informatie en Advies:

Van maandag tot en met donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij het kantoor van de SWW in het Anker. U kunt telefonisch contact opnemen, mailen of langskomen met uw vraag of melding.

Het spreekuur van de vrijwilliger van het algemeen maatschappelijk werk (AMW) blijft op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker.


Het gebiedsteam dorpen bestaat uit:

 

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website