Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?

Elke 1e donderdag van de maand INFORMATIE & ADVIES voor alle senioren in Noordscheschut.
Klik hier voor meer informatie.


Wat is buurtbeheer

Heeft u een melding of wilt u een aangifte doen? Wijkagent Arno Hiele legt uit hoe u het beste kunt handelen en wat het verschil is tussen een melding en een aangifte.Lees het bericht.

Binnen het Buurtbeheer werken de gemeente Hoogeveen, Hoogeveense woningstichtingen, politie en de Stichting Welzijnswerk samen.Buurtbeheer is een methode van werken die er op is gericht om in samenwerking met de bewoners de leefbaarheid van de woonomgeving in stand te houden of te verbeteren.
De organisaties die binnen Buurtbeheer met elkaar samenwerken, hebben afgesproken dat ze samen met bewoners plannen maken om dit voor elkaar te krijgen. Deze plannen zijn gebaseerd op de wensen en problemen van bewoners in het dorp.
Alle activiteiten in het kader van Buurtbeheer worden in overleg met bewoners uitgevoerd.


Technisch beheer:

Technisch beheer is het verbeteren en/of op peil houden van woningen en woonomgeving. Dit is hoofdzakelijk een taak van de gemeente, de woningstichtingen en de particuliere woningbezitters. De gemeente Hoogeveen levert een hoofd wijkbeheer. Deze medewerker is eindverantwoordelijk voor een juiste onderlinge afstemming in de voorbereiding en uitvoering van technische beheer.


Sociaal beheer:

Sociaal beheer richt zich op de bewoners en de gebruikers van de wijk. Voor hun welbevinden zorgen met name het welzijnswerk, de hulpverlening, de politie en de gemeente. De Stichting Welzijnswerk zorgt voor een sociaal coördinator. Deze medewerker is eindverantwoordelijk voor een juiste onderlinge afstemming in de voorbereiding en uitvoering van het sociaal beheer.

Bewoners moeten, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren; daarom wordt door de medewerkers van Buurtbeheer snel en duidelijk aangegeven wat met een wens of klacht van bewoners wordt gedaan en waarom iets eventueel niet mogelijk is. Bewoners zijn voor het Buurtbeheer serieuze gesprekspartners. Ze worden dan ook uitgenodigd om deel te nemen in overlegsituaties.

Bewoners blijken vaak best bereid om ook zelf de handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer van de eigen omgeving en behulpzaam te zijn bij uitvoering van werkzaamheden. Dat verhoogt de betrokkenheid en zorgt er voor dat er meer mogelijk is met de beschikbare middelen.

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website