Gezocht: straatnamen voor Noordscheschut

21 juni 2022 – Gemeente Hoogeveen

Voor de nieuwbouw aan de zuidzijde van Noordscheschut is de Straatnaamcommissie op zoek naar nieuwe straatnamen. We zijn opzoek naar thema’s of concrete straatnamen.

Suggesties hiervoor kunt u tot 8 juli indienen door een mail te sturen aan: straatnaamcommissie@dewoldenhoogeveen.nl. De Straatnaamcommissie kiest vervolgens een naam en stelt deze voor aan het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe naam mag nog niet voorkomen binnen de gemeente. Daarnaast moet de naam makkelijk uit te spreken en goed verstaanbaar zijn, ook voor kinderen

Bij namen van personen zijn er aanvullende voorwaarden

Wanneer we besluiten naar een persoon te vernoemen letten we nog op een aantal extra punten. Zo doen we een grondig onderzoek naar de persoon in kwestie om te weten of deze niet omstreden is, een goede reputatie heeft en een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap. We benoemen alleen overleden personen. Pas een aantal jaren na overlijden is goed vast te stellen of een persoon werkelijk onomstreden is. We houden hiervoor een termijn aan van 10 jaar. Een uitzondering hierop vormen leden van het koningshuis.

Reageren is niet mogelijk