Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #2

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad.

Onderzoek naar voormalig burgemeester Tjalma

Er is op verzoek van de raad onderzoek uitgevoerd naar de rol van burgemeester Tjalma tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende zuiveringsprocedure. De raad is van mening dat bij het ereburgerschap en een vernoeming in de naam van een park en in de naam van de brandweerkazerne “onbesproken gedrag” en “van iedere twijfel ontheven” hoort. Hiervan is geen sprake wat betreft voormalig burgemeester Tjalma. Daarom heeft de raad besloten voormalig burgemeester Tjalma het ereburgerschap te ontnemen, de naam van het park te wijzigen en de naam van de brandweerkazerne te verwijderen. De straatnamencommissie zal zich buigen over een nieuwe naam voor het park achter het raadhuis. De inwoners van Hoogeveen worden hierbij actief betrokken. Kerntakendiscussie De raad wil, na de benoeming, met het nieuwe zakencollege de discussie aangaan: waar willen we als Hoogeveen voor staan, welk takenpakket hoort daarbij en welk takenpakket kunnen wij betalen. Tijdens de gesprekken deze zomer was hier geen tijd voor.

Benoeming zakencollege

Er is afscheid genomen van de wethouders Gert Vos en Erik Giethoorn en er is een nieuw zakencollege benoemd bestaande uit Janita Tabak, Werner ten Kate, Derk Reneman en Jan Zwiers. Werner ten Kate heeft de portefeuille Jeugd, Onderwijs en Sport. Derk Reneman heeft de portefeuille Financiën, Verkeer en Vervoer. Janita Tabak heeft de portefeuille Zorg, Cultuur en Organisatieontwikkeling. En Jan Zwiers heeft de portefeuille Participatie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie.

Mondelinge vragen: gratis herbruikbare mondkapjes voor minima

In Assen worden er eenmalig gratis herbruikbare mondkapjes verstrekt door de gemeente aan de minima. Er is gevraagd aan het college of dit ook mogelijk is in Hoogeveen. De betreffende wethouder geeft aan dat hij graag eerst wil weten over hoeveel mensen wij het dan hebben en om hoeveel kosten het dan gaat. Dat is ook de afspraak die de raad met elkaar heeft gemaakt. Daarnaast wil hij een beroep doen op creativiteit en de activiteit in de samenleving om de minima te voorzien van mondkapjes.

Herbenoeming ombudsman en herbenoeming plaatvervangster van de ombudsman

De heer mr. M.A.C. van Egdom is herbenoemd tot ombudsman van de gemeente Hoogeveen en mevrouw J. Wiersma-Veenhoven is herbenoemd tot plaatsvervangster van de ombudsman.

Informerende ronde met deskundigen over de jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg, van lichte hulp tot zware zorg. Om als raad een beter beeld te krijgen van hoe de jeugdzorg nu geregeld is, wat er goed gaat en wat beter kan, is er een informerende ronde georganiseerd.

Met vriendelijke groet,

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E-mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827

Reageren is niet mogelijk