Lintje Paula Benjamins-Terpstra

Mevrouw Benjamins-Terpstra is van 1996-2012 betrokken geweest bij de Christelijke  Gereformeerde Kerk in Noordscheschut als clubleiding in het jeugd- en jongerenwerk voor de leeftijd van 12-13-jarigen. Mevrouw Benjamins-Terpstra nam als trekker deel aan de groep “Missie Joost”, die als missie had om na te denken over de structuur, de visie en het doel van het jeugdwerk.Men zocht naar werk en spelmateriaal om jonge mensen anders te laten kijken naar kerk en maatschappij. Voor elke leeftijd werden materiaal en methodes, activiteiten en onderwerpen verzameld die bij die leeftijd pasten en in een programma gezet waar iedere jeugdgroep zijn voordeel mee kon doen. Zo ontstond een enorme hoeveelheid ideeën en mogelijkheden en een goed uitgebalanceerd programma. Mevrouw Benjamins-Terpstra organiseerde en regelde, zij kwam met (praktische) ideeën, tips en trucks, zocht materialen, rubriceerde ze en legde een collectie aan in tientallen boxen en kasten.

Het materiaal werd zo gemaakt dat gewerkt kon worden in blokken van vier weken, waarbij elk blok werd afgesloten met iets visueels; bezoek van Politie, een dakloze of een verslaafde. Voor elke jeugdleider lag er een op maat gemaakt pakket klaar met een daarbij passende afsluiter. In 2009 werd missie Joost afgerond en was er voor elke leeftijdsgroep een cyclus van vier jaar die steeds herhaald kon worden. Er was zelfs belangstelling van de landelijke C.G.J.O (Christelijk Gereformeerd Jongeren Organisatie) voor deze werkvorm.

Thema diensten, festiviteiten en jeugdweekenden werden gelinkt aan het materiaal en er werd herhaaldelijk een beroep op mevrouw Benjamins-Terpstra gedaan om e.e.a. toe te lichten.  Ook toen het systeem af was bleef mevrouw Benjamins-Terpstra vernieuwen, aanvullen, wijzigen en updaten.

Mevrouw Benjamins-Terpstra is zeker 20 jaar een trouwe bezoeker van de ledenvergaderingen van het Plaatselijk Belang in Noordscheschut, naast dat ze ook 1 periode van 4 jaar in het bestuur heeft gezeten. Ze is daar het oog en oor voor het dorp Noordscheschut en dus ook voor het Plaatselijk Belang. Ze denkt mee, bedenkt, brengt in, neemt initiatief en neemt zelfs het voortouw in de uitvoering op tal van bezigheden.

Van 2017 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra lid van de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut. Begin 2017 werd er het idee geopperd om het bos achter het dorp om te vormen tot een belevingsbos voor alle inwoners van het dorp.  Mevrouw Terpstra-Benjamins was mede- initiatiefnemer. De werkgroep Belevingsbos werd opgericht onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang. Ideeën werden op papier gezet en er werd overleg gevoerd met belanghebbende partijen. Aanvragen werden gedaan bij Vitaal platteland, Heidemij (kern met pit), de gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe. Er werden vrijwilligers gezocht en deze liet men certificaten behalen, zoals het werken met een motorkettingzaag. Het peuter- en kleuterpad is als een rode draad door het bos gaat lopen. Twee gemarkeerde wandelroutes zijn aangelegd, waarbij het uitzetten en de vormgeving door mevrouw Benjamins-Terpstra is gedaan.

Mevrouw Benjamins-Terpstra is ook de drijvende kracht achter de organisatie van een natuurwerkdag gekoppeld aan de grote schoonmaak dag en wordt afgesloten met een activiteit voor de jongste inwoners. Ook via scholen weet mevr. Benjamins-Terpstra velen te strikken. Verder regelt ze bv een bijenhotel, een insectenhotel, zaait ze bloemen, faciliteert ze mensen tot het ophangen vogelhuisjes en zorgt ze voor koffie en broodjes.

Vanaf februari 2003 tot heden zit mevrouw Benjamins-Terpstra samen met haar man  in de redactie van De Schutse Bengel. Ze besteedt hier 2 volle dagen in de week aan Ze verzamelt kopieën en maakt de werkelijke maandelijkse uitgave. Ook schrijft ze het voorwoord en onderhoud de Facebookpagina van de Schutse Bengel.

Van 1995 tot 2002 organiseerde mevrouw Benjamins-Terpstra samen met de werkgroep Kinderdagen Feestweek Noordscheschut de kinderdagen in Feestweek. Hierbij was ze betrokken bij de voorbereidingen en was zij aanwezig in de Feestweek tijdens de Kinderdagen.  Daarnaast heeft zij een aantal jaren Game Kids, een maandelijks spelletjesmiddag voor basisschoolkinderen, georganiseerd en de jaarlijkse Filmdag voor de basisschoolkinderen.

Van 2014 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra betrokken bij het opruimen van zwerfvuil. 2x per jaar verzorgt ze een ‘Schoonmaakdag’ Noordscheschut waarbij jong en oud wordt gemotiveerd om mee te helpen met zwerfafval opruimen, daarnaast neemt ze ook al het zwerfvuil altijd mee als ze onderweg is in het dorp.

Mevrouw Benjamins-Terpstra heeft ook haar hart liggen bij de Recreatievaart. Ze heeft oog voor het onderhoud van de aanlegsteigers en voor de omgeving. Ook onderhield ze goed contact met de mensen die ingezet werden bij de brugbediening.

Mevrouw Benjamins-Terpstra is een drijvende kracht achter de versterking van de leefbaarheid van het dorp Noordscheschut. Ze initieert activiteiten en/of neemt actief deel aan de organisatie en/of uitvoering van activiteiten die door anderen worden georganiseerd. Voor het dorp was ze betrokken bij  Hartstocht 2007/2008 en vanuit heeft ze de werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut opgericht en zijn er vele activiteiten georganiseerd zoals de Top 2000 Quiz, Cultuur in de Schuur en Kunstzinnige Tuinen. Verder vult ze bijv. de bakken met bloemen rondom de Sluis in het dorp en loopt zij collecte.

Ook zet ze zich actief en trouw in voor individuen of gezinnen die bijzondere aandacht nodig hebben.

Mevrouw Benjamins-Terpstra zit ook in de initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut, een groep die zich bezighoudt met het financieel ondersteunen van ideeën van de inwoners van Noordscheschut, en beheert de website van Noordscheschut.

Reageren is niet mogelijk